Projektijuhtimise koolitus

Eesmärk

Kaasaegsed projektijuhtimise tüüpprobleemid on tähtaegadest mitte kinnipidamine, kokkulepete murdmine ja ülevaate puudumine. Käesolev Projektijuhtimise koolitus on suunatud nii projektijuhtidele kui projektides osalejatele ja lahendab nii tüüpprobleeme kui osalejate konkreetsemaid muresid.

Tulemused

Koolituse tulemusel osalejad:

  • Teavad projektijuhtimise põhitõdesid ja tehnikaid:
  • Oskavad korraldada oma kommunikatsiooni vastavalt vajadusele ja võimalusele;
  • Oskavad seada eesmärke, planeerida ja määrata prioriteete. Arvestatakse teiste töötajatega ning planeeritakse eraldi aeg, et ka pikaajalised ülesanded (sh menetlusele kuluv aeg) oleks täidetud õigeaegselt;
  • Teavad grupimõtlemise ohtusid, suudavad neid ära tunda ja tunnevad efektiivse otsustamise protsessi;
  • Omavad ülevaadet projektijuhtimise probleemidest ja võimalikest lahendustest;
  • Oskavad ennast motiveerida ja leida aega projektide õigeaegseks elluviimiseks.

Koolituse jooksul viiakse läbi ajurünnakuid ja praktilisi harjutusi, kus osalejatel on võimalik arutada reaalsete igapäevaste probleemide üle.

Koolituse raames käsitletavad teemad ja metoodika.

TeemaMetoodika
I moodul
Milleks projekti juhtida? – sissejuhatus
Loeng
Sissejuhatav ajurünnakAjurünnak gruppides
Mis on projekt?Definitsiooni diskussioon
Mis on projektijuhtimine?Definitsiooni diskussioon
Projekti etapid, ülevaade teooriast
Algatamine
Planeerimine
Elluviimine
Jälgimine ja mõõtmine
Lõpetamine
Loeng, diskussioon
Kuidas „süüa elevanti“ ehk projekti jagamine etappideksDiskussioon
Projektijuhtimise tehnikate ülevaade – ajurünnak, Ishikawa diagrammid, Kritilise tee analüüs ja Gantt kaart.Ülevaade ja diskussioon, millist projektijuhtimise võtet ja kus kasutada, millised on plussid ja miinused?
II moodul
Projektijuht – kes ta on?
Loeng ja diskussioon
Projektijuhi roll ja ülesandedAjurünnak + diskussioon
Projektijuhi ressursid, võimalused ja võttedLoeng
Tähtaegadest kinnipidamine – kuidas pidada ise ja kuidas aidata teisi?Loeng
Kokkulepetest ja lubadustest kinnipidamine – miks see on oluline?Näide kummidega ühendatud kontoriruumist kui seotud organisatsioonist, kus ühe asja liigutamisel muutuvad ka teised.
Kommunikatsioon – kuidas kommunikeerida, milliseid vahendeid ja millal kasutada, kuidas tagada sõnumi kohalejõudmine ja sellest arusaamine?Loeng + diskussioon
Vastutus – vastutuse tähtsus ja kes mille eest vastutab projekti erinevate etappide raamesLoeng + diskussioon
III moodul
Koolitusmäng – „ODAVAD PÄIKESEPRILLID“
Koolitusmäng ja harjutus, mille eesmärk on näidata projektikoosolekutel tehtud otsuste lisaväärtust ja samuti ohte, mida tuleb vältida.
Projektide raames grupis otsustamise efektiivne protsess – millele peab pöörama tähelepanu, et tuleksid õiged otsused?Loeng
Projekti segavad faktoridAjurünnak gruppides, järgnev ühine diskussioon
Kuidas lahendada põhilisi probleeme?Diskussioon
Kuidas leida lisaaega olulise või täiendava projekti elluviimiseks niigi kiirel ajal?Loeng
Ülevaade projektijuhtimistarkvarast – mida ja kuidas kirja panna, mis on oluline, mis ebaoluline?Loeng
IV moodul
Igapäevased 5 olulisemat põhjust organisatsioonis projektide läbikukkumiseks ja nende lahendused.
Grupitöö – eesmärk kaardistada probleemid ja lahendused, grupitöö harjutus, mis hõlmab joonistamist, presenteerimist ja meeskonnatööd. Kõige olulisem harjutus, kus arutatakse reaalsete probleemide üle ja leitakse ka elluviidavad realistlikud lahendused!
Projektijuhtimise olulisemad mõtted – kokkuvõte koolitusestLoeng, eneseabi küsimuste jagamine
Lõppsõna ja lubadus iseendaleMeelelahutuslik praktiline harjutus, mille eesmärk on panna osalejad koolitusejärgselt teineteisele 2-nädala jooksul koolituse sisu meelde tuletama – aitab kinnistada koolitusel õpitut.

Koolituse jooksul kasutatakse harjutusi ja näiteid, mis tagavad osalejate aktiivse osalemise ja tähelepanu.
Koolitusel osalejatele jagatakse täiendavaid materjale, mis sisaldavad slaide, lühikokkuvõtet koolituse sisust, täiendavat lugemismaterjali ja viiteid lisakirjandusele.