Motivatsiooni- ja mõjutamisoskuste koolitus

Mis paneb meid liikuma, tulemusi mitmekordistama, ennast ületama?

Motivatsioonist on kujunenud tänapäeval võtmeküsimus nii juhtide ja meeskondade jaoks kui meie kõigi isiklikus arengus.

Koolitusel teeme läbi harjutusi ja simulatsioone, mis annavad meile võimaluse ise kogeda ja otsustada, mis meid tegelikult motiveerib ja demotiveerib. Vaatame tuntud ja uuemaid teooriaid/praktikaid, kuidas inimesi ja meeskondi mõjutada, motiveerida. Harjutame.

kodulehele-2016-mmap-motivatsioon-mojutamine

 

Koolituse kava

 • Harjutus
  • Kas me käitume ratsionaalselt? Kas inimene teeb ratsionaalseid, kaalutletud otsuseid.
  • Mis ei sõltu motivatsioonist?
  • Meie bioloogiline ja sotsiaal-bioloogiline pagas.
 • Piits ja präänik
  • Tasu ja karistus
  • Tulemustasu mõju ja vastandmõju
  • Karistuse mõju
 • Simulatsioon – igapäevane töö
  • Kogeme demotivatsiooni. Kas seda on võimalik (rahaliselt) hüvitada?
  • Mis meid tegelikult motiveerib? Demotiveerib?
  • “Suur pilt” e mida ma teen ja milleks. Väärtused. Visioon
  • Suhted. Kaasamine. Osalustunde puudumine
  • Kommunikatsiooni mõju
  • Tagasiside mõju
 • Tuntumad motivatsiooniteooriad. Peegeldame meie olukorda
  • Vajaduste teooria
  • 2 faktori teooria. X ja Y teooria
 • Uuemad motivatsiooniteooriad
  • Liikumapanev jõud
  • Uuringud
  • Peegeldame oma situatsioonidesse
 • Teadus mõjutamise taga
  • R. Cialdini 6 mõjutamistaktikat
  • Harjutame oma situatsioonides
 • Veenmisharjutus. Mõjutamine küsimustega
  • Mida suurem surve, seda suurem vastassurve
  • Mõjutamine küsimustega. Küsimuste süsteem mõjutamises
  • Enda veenmise võimaldamine
 • Erinevate käitumistüüpide motivatsioon ja mõjutamine
  • Mis motiveerib eri tüüpe? Mis takistab?
  • Missuguseid küsimusi nad küsivad? Mida tuleks neilt küsida?
  • Erinev käitumine kriisisituatsioonis
  • Kiired ja aeglased otsustajad

Näiteid tagasisidest

“Väga rahul koolitusega. Piisavalt uudne, et pani kaasa mõtlema ning paralleelid päriselu probleemide lahendamisega olid kiired tekkima. Nüüd hakkan mõjutama.”

“Praktiline. Muudatuste juhtimiseks projekti ja inimeste juhtimiseks – palju ja mitmekülgne”

“Väga suurepärane koolitus! Sain väga mitmeid uusi ideid. Mõne koha peal oli natuke „valus“, kui ma tundsin, et võib-olla olen senini teatud situatsioonides valesti käitunud. Mulle meeldis väga ka koolitaja stiil. Piisavalt hoogne.”