Muutuste juhtimine

Muutused on meie uus stabiilsus.

Koolitus annab võimaluse muutuste läbiviimiseks ja pidevaks muutumiseks valmistuda, meeskonda jõustada, ajupotentsiaali kasutada, hoida ümberkorraldusi fookuses, tagada tulemuslikkus ja efektiivsus, vältida kriise ja suuri kaotusi.

Õpime nägema ja suunama muutustes toimivaid mustreid ja emotsioone, grupiprotsesse ja kohanemise dünaamikat.

2016 MMAP Muutuste juhtimine

Koolituse kava

 • Harjutus. Meie aju 3 kihti
  • Eeldus, et inimesed on ratsionaalsed ja tegelikkus
  • Esimesed (kaitse)reaktsioonid. Aktsepteerimine
  • Protsessi algus. Olulised sõnumid
  • Häälestamine koostööks. Häälestamine raskusteks
 • Simulatsioon – muutlik keskkond, muutlik tellimus
  • Eesmärgi tajumine ja muundumine muutuste käigus
  • Mõõda ja kohanda – pideva parendamise mõtteviis (LEAN)
  • Kaose etapis meeskonnaga töötamine. Ärevussignaalide tõlkimine
  • Motivatsioon midagi teisiti teha, rohkem teha. Uuemate motivatsiooniteooriate ülevaade ja peegeldus meie endi olukorda
 • Väärtusahel muutustes
  • Väärtusahela muutumine. Sisend-väljund-sisend lülid
  • Kommunikatsiooniharjutus. Info edastamine ahelas. Kokkulepped. Kohandamine. Kommunikatsiooniprobleemid. Karid
  • “Suure pildi” hoidmine
  • Protsessi visualiseerimine. Ajatelg jt võtted
  • Juhtide koostöö ja üksuste koostöö
  • Töövormid muutuste eri etappides
 • Erinevate käitumistüüpidega meeskonnaliikmed muutustes
  • Peamised karakteristikud käitumistüüpide äratundmiseks
  • Kuidas eri tüüpidele muutusi kommunikeerida
  • Mis neid motiveerib
  • Esmased reaktsioonid, kriisid ja kriisikäitumine erinevate tüüpide puhul
  • Töövõtted ja tehnikad eri tüüpidega probleemilahendamiseks
 • Meeskonna jõustamine
  • Väikeste võitude tähistamine
  • 3.veerandaja reegel
  • Näited edukatest muutuste projektidest

Näiteid tagasisidest

“Seni kõige huvitavam ja huvitavamalt üles ehitatud koolitus. Ei ole veel kohanud niivõrd kiiresti grupiga kohanevat koolitajat”

“Muutustega kaasnevad teatud kindlad protsessid, mille läbielamine on normaalne ja vajalik neid ei tuleks karta.”

“Koolituse harjutused olid huvitavad, väga positiivsed (mis on ka oluline) ja kasulikud. Teie olete tõeline asjatundja nendes valdkondades – oskate tuua näiteid ja esitada informatsiooni nö teisel tasemel.”

“Sisukas. Asjalik. Arusaamine, koostöö, kokkulepped – hoopis teine pilt kui enne.”