Meeskonnatöö koolitus

Enamik töötajale seatud eesmärkidest ei ole saavutatavad üksinda, vaid meeskonnatöö tulemusena.

Meeskonna toimimine, selles valitsev õhkkond mängivad olulist rolli organisatsiooni ja/või üksuse efektiivsuses, aga samuti töötajate motivatsioonis ja läbipõlemise vältimises.

Meie koolitus annab võimaluse suurendada meeskonna tulemuslikkust ja efektiivsust kordades, vähendada konflikte ja vältida võtmeisikute lahkumist.

kodulehele-2016-mmap-meeskonnatoo

Koolituse kava

 • Äratusharjutus
  • Meie bioloogiline ja sotsiaal-bioloogiline pagas. Meie aju kihid
  • Teie-meie kui muster meie pagasis
  • Meeskonnatöö kui teadlikult suunatud käitumine
 • Rist-diagnoosimine
  • Meeskonna eneseanalüüs
  • Eesmärkide seadmine. “Suur pilt”
 • Simulatsioon – iseõppiv meeskond
  • Meeskonna tulemuse mitmekordistamine
  • Ajupotentsiaali kasutamine. Loovate lahenduste anatoomia
  • Mõõda ja kohanda – pideva parendamise mõtteviis (LEAN)
  • Raiskamise allikad. Kuhu kaob meie aeg?
  • Meeskonna kujunemise faasid. Kaose etapp ja selle ületamine
  • Töövormid protsessi parendamiseks
  • Mis meit motiveerib. Sissevaade uuematesse motivatsiooniteooriatesse
  • Staarid meeskonnas
 • Simulatsioon – väärtusahel
  • Kommunikatsioon ahelas. Kokkulepped. Kohandamine
  • Juhi roll vs juhtideta meeskond
  • Motivatsioon ja demotivatsioon. Vastutöötamine
  • Vaatepunktide erinevus. Võimalus rolle vahetada
  • “Suure pildi” tajumine
 • Simulatsioon – üksuste koostöö
  • Keerulisemate ja mastaapsete projektide/muutuste juhtimine
  • Juhtide koostöö ja üksuste koostöö
  • Kommunikatsiooniprobleemid. Karid
 • Erinevate käitumistüüpidega meeskonnaliikmed
  • Mis laadi käitumist on keeruline mõista ja miks
  • Peamised karakteristikud käitumistüüpide äratundmiseks
  • Töövõtted ja tehnikad eri tüüpidega edukaks suhtlemiseks
  • Mitmekesisuse aktsepteerimine
 • Meeskonna toetav roll keerulistes olukordades
  • Läbipõlemise vältimine
  • Tunnustamise reeglid
  • Supervisioon ja retrospektiiv

Näiteid tagasisidest

“Seni kõige huvitavam ja huvitavamalt üles ehitatud koolitus. Ei ole veel kohanud niivõrd kiiresti grupiga kohanevat koolitajat”

“Väga hariv ja arendav koostöö. Lisaväärtusena paranes meie tootmisprotsesside efektiivsus.”

“Kindlasti oleme nüüd rohkem meeskond kui kunagi varem. Väga meeldisid praktilised harjutused. Koolitusel tulid esile meie kitsaskohad, mida me arvasime, et meil pole. Nüüd saame oma tegevusi paremini järgida ja oma nõrku kohti parandada ja täiendada.”

“Üks parimaid koolitusi, kus käinud olen. Ideaalne näide meeskonnatöö viisist, kuidas panna inimesed ühtse eesmärgi nimel tööle, oli praktikas näha. Palju kasulikku ja praktilist!”

“Olen taolise rühmateraapia suhtes seni  ikka äärmiselt skeptiline  olnud ja osalesin üksnes sellepärast, et tööl momendil tõesti midagi teha polnud. Teen kummarduse teie professionaalsuse ees ja tunnistan, et osalemata oleksin väga paljust ilma jäänud.”

“Koolitus andis uskumatu koguse positiivset energiat. – Alateadvuslik sõnum  süstis igaühesse meist eneseusku ja armastust oma töökaaslaste vastu ning see kaalus sajakordselt üles firma jaoks „kaotatud“ tööpäeva. 
Suur, suur tänu!”