Who we are?

Soovite, et koolitus tegeleks päris teemadega?

DSC05070Tegeleks meie probleemidega, protsessidega ja meie inimestega. Usute, et koolitusel on siis mõte, kui sellest jääb ka mingi jälg igapäevatöösse?

Meie samuti! Töö ja õppimine ei peaks olema “eri sahtlites”, vaid koos. Koolitusvajadusi kaardistades otsime koos Teiega näiteid ja lugusid, mille kaudu probleemid või käitumismustrid avalduvad. Võimalusel vaatleme tööprotsesse. Saadud info töötleme simulatsioonideks ja harjutusteks. Simulatsioonid ongi mudel igapäevastest protsessidest ja olukordadest, mille abil saab toimuvat analüüsida, õppida, lahendada probleeme. Teha kokkuleppeid ja harjutada uut käitumist.

Meie eelised on:

  • Efektiivsus ja kinnistamine. Muudatus on koheselt näha ning avaldub ka käitumises pikema aja möödudes. Kliendid on tagasisides tunnustanud kiirust ja intensiivsust. Pikemate või korduvate projektide puhul näeme, et õpitu on tõesti kasutuses.
  • Prakitline kogemus. Meie treeneritel on müügi-, tootmis-,teenindus- ja arendusmeeskondade juhtimise kogemus nii era- kui ka avalikus sektoris.
  • Koolituste ja konsultatsioonide kogemus 13 aasta jooksul oleme olnud partneriks rohkem kui 120-le organisatsioonile ja aidanud neil saavutada paremaid tulemusi, mõistes nende eesmärke ja spetsiifikat.
  • Meie kliendid soovitavad meid.